Autopilv OÜ Veebilehe Kasutustingimused

Sissejuhatus

Tere tulemast Autopilve veebilehele!

Käesolevad kasutustingimused (edaspidi: Kasutustingimused) kehtivad Autopilve veebilehe www.autopilv.ee ja sellega seotud alamdomeenide suhtes (edaspidi: Veebileht). Veebilehe haldaja on Autopilv OÜ (registrikood 14679515, aadress Tartu linn, Turu 34b, 51004) (edaspidi „Autopilv“ või „meie“). Veebilehe eesmärk on tutvustada Autopilve teenuseid Teile (edaspidi: „Klient“ või „Teie“). Veebilehte kasutades nõustute Te Veebilehe Kasutustingimustega. Palun tutvuge Kasutustingimustega hoolikalt. Kasutustingimustega mittenõustudes palun lõpetage Veebilehe kasutamine.

1. Veebilehe kasutamine

1.1. Veebileht kuulub Autopilvele, millele kuuluvad kõik õigused seoses Veebilehega. Autopilvele või Autopilve koostööpartneritele kuuluvad ka kõik autoriõigused seoses Veebilehe kujunduse, Veebilehel avaldatud teabe ja Veebilehel avaldatud kaubamärkidega, välja arvatud, kui Veebilehel ei ole sõnaselgelt väljendatud teisiti.

1.2. Autopilv annab Kliendile Veebilehe kasutamiseks tasuta lihtlitsentsi, mille Autopilv võib igal ajal tagasi võtta.

1.3. Klient kohustub kasutama Veebilehte kooskõlas kõikide kohalduvate õigusaktidega. Klient kohustub mitte kasutama Veebilehel avaldatud sisu (sealhulgas Veebilehel avaldatud pilte, kaubamärke, logosid või muud intellektuaalomandi õigusega kaitstud sisu) ilma selleks seadusest tulenevat õigust omamata.

2. Veebilehe kaudu pakutavad teenused

2.1. Autopilv ostab ja müüb kasutatud sõidukeid.

2.2. Autopilv kasutab Veebilehte müüdavate sõidukite müügikuulutuste avaldamiseks.

2.3. Kui soovite Autopilvelt sõidukit osta, saate Veebilehe kaudu tutvuda müügis olevate sõidukitega ning Veebilehe kaudu Autopilvega ostusoovi avaldamiseks kontakteeruda.

2.4. Kui soovite enda sõidukit Autopilvele müüa, saate Veebilehe kaudu Autopilvega müügisoovi avaldamiseks kontakteeruda.

3. Isikuandmete töötlemine ja küpsiste kasutamine

3.1. Autopilv hindab oma Klientide privaatsust kõrgelt ja tagab Veebilehte kasutavate Klientide andmete töötlemise kooskõlas kehtivate õigusaktidega.

3.2. Seoses Veebilehe kasutamisega, näiteks kui Klient saadab Autopilvele Veebilehe kaudu päringu, töötleb Autopilv Klientide isikuandmeid kooskõlas Autopilve isikuandmete töötlemise tingimustega, mis on Veebilehel avaldatud.

3.3. Veebilehe ja hea kasutajakogemuse võimaldamiseks kasutab Autopilv Veebilehel küpsiseid. Autopilve küpsiste kasutamise põhimõtteid on selgitatud Autopilve isikuandmete töötlemiste tingimustes, mis on Veebilehel avaldatud.

4. Vastutus

4.1. Autopilv võimaldab Veebilehte „nagu on“ ja „nagu kättesaadav“ põhimõttel, mis tähendab, et Autopilv ei anna mistahes garantiisid Veebilehe alatise toimimise ja töökorras oleku eest. Autopilv ei taga, et Veebileht ühildub alati tarkvara ja/või riistvaraga, mida Klient kasutab või et Veebileht on igal ajal vaba mistahes vigadest, viirustest, häkkimistest või muudest turvariskidest.

4.2. Klient nõustub, et kasutab Veebilehte täielikult oma vastutusel ning vabastab Autopilve mistahes ja kogu vastutusest, mis seondub Veebilehe kasutamisega Kliendi poolt või Veebilehel avaldatud teabele tuginemisel.

4.3. Klient mõistab ja nõustub, et Veebilehel avaldatud fotodel on illustreeriv tähendus. Klient vabastab Autopilve vastutusest seoses Veebilehel avaldatud fotode võimaliku ebatäpsuse, eksitavuse või ebakohasusega. Autopilve Veebilehe kaudu ei saa sõidukit osta. Sõiduki ostmiseks tuleb Autopilvega Veebilehe kaudu ühendust võtta ning kokku leppida aeg sõidukiga tutvumiseks ja müügilepingu tingimuste kokkuleppimiseks ja müügilepingu sõlmimiseks.

4.4. Klient mõistab ja nõustub, et Veebilehel avaldatud teave sõidukite kättesaadavuse kohta ei pruugi olla igal ajal täpne ja ajakohane. Klient vabastab Autopilve vastutusest seoses Veebilehel avaldatud sõidukite kättesaadavuse ja hinna teabe võimaliku ebatäpsuse, eksitavuse või ebakohasusega. Sõidukite kättesaadavuse kontrollimiseks võtke Autopilvega ühendust.

4.5. Veebileht võib sisaldada kolmandate osapoolte sisu või linke kolmandate osapoolte veebilehtedele ja sisule. Klient mõistab ja nõustub, et Autopilv ei vastuta kolmandate osapoolte sisu, linkide või selle täpsuse või tõelevastavuse eest või kolmandate osapoolte veebilehtede turvalisuse eest. Klient vabastab Autopilve kogu ja mistahes vastutusest seoses kolmandate osapoolte sisu kasutamisega ja nõustub, et kolmandate osapoolte sisu kasutamine, selle õigsusele või täpsusele tuginemine toimub Kliendi oma vastutusel.

5. Lõppsätted

5.1. Autopilvel on õigus Kasutajatingimusi igal ajal ühepoolselt muuta, avaldades muudetud Kasutajatingimused Veebilehel.

5.2. Kui mõni Kasutustingimuste säte osutub kas osaliselt või täielikult tühiseks, siis ei mõjuta see Kasutustingimuste ülejäänud sätete kehtivust.

5.3. Kasutustingimuste mõne sätte tühisuseks osutumisel lähtutakse kohalduvast õigusest või asendatakse tühiseks osutunud säte kohalduva õigusega kooskõlas oleva ning võimalikult suures osas esialgse sättega sarnase sättega.

5.4. Veebilehe sisu ja sellel pakutavad teenused on suunatud Eesti turule. Kasutustingimustele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.

5.5. Kasutustingimustest tõusetuvad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel kuuluvad vaidlused lahendamisele Harju Maakohtus, välja arvatud siis kui Kliendil on õigus pöörduda enda elukohajärgsesse kohtusse.

6. Kontaktandmed

6.1. Kasutustingimuste või Veebilehe kasutamisega seotud küsimuste korral või taotluste esitamiseks, palun võtke meiega ühendust järgmistel kontaktidel:

Ärinimi: Autopilv OÜ
Aadress: Turu 34b, 51004, Tartu
Telefon: +372 5661 1144
E-post: info@autopilv.ee